ویژگی سینک های اخوان

1- اولین و بزرگترین تولید کننده سینک در خاورمیانه

2- بیش از 100 مدل سینک در طرح ها و ابعاد مختلف

3- استفاده از ورق استنلس استیل 304 که دارای خاصیت ضد زنگ می باشند

4- دارای عمق لگن 14 ، 17 و 20 سانتیمتر می باشند

5- سینک های با عمق 14 ارزانتر و دارای ضخامت ورق 0.6 میلیمتر می باشند

6- سینک های با عمق 17 سانتیمتر دارای ضخامت 0.8 میلیمتر می باشند

7- سینک های سری 300 اخوان ، جدیدترین کارهای این شرکت ، دارای عمق لگن 20 سانتیمتر ، با ضخامت ورق 1 میلیمتر و دارای جامایع می باشند

8- سینک های سری 300S از لحاظ شکل ظاهری همانند سری 300 می باشند با این تفاوت که بدون جامایع هستند

9- دارای 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان زیر صفحه ای مدل 410

سینک ظرفشویی اخوان زیر صفحه ای مدل 410

25,361,000 ریال
24,092,950 ریال

ابعاد : 40 × 71 سانتیمتر / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 1 میلیمتر / همراه با تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان زیر صفحه ای مدل 401

سینک ظرفشویی اخوان زیر صفحه ای مدل 401

19,287,000 ریال
18,322,650 ریال

ابعاد : 40 × 72 سانتیمتر / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 1 میلیمتر / همراه با تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان زیر صفحه ای مدل 402

سینک ظرفشویی اخوان زیر صفحه ای مدل 402

17,840,000 ریال
16,948,000 ریال

ابعاد : 40 × 60 سانتیمتر / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 1 میلیمتر / همراه با تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان زیر صفحه ای مدل 400

سینک ظرفشویی اخوان زیر صفحه ای مدل 400

14,947,000 ریال
14,199,650 ریال

ابعاد : 40 × 47.5 سانتیمتر / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 1 میلیمتر / همراه با تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان زیر صفحه ای مدل 406

سینک ظرفشویی اخوان زیر صفحه ای مدل 406

13,212,000 ریال
12,551,400 ریال

ابعاد : 40 × 38 سانتیمتر / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 1 میلیمتر / همراه با تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان زیر صفحه ای مدل 407

سینک ظرفشویی اخوان زیر صفحه ای مدل 407

12,334,000 ریال
11,717,300 ریال

ابعاد : 40 × 34 سانتیمتر / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 1 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان زیر صفحه ای مدل 409

سینک ظرفشویی اخوان زیر صفحه ای مدل 409

8,929,000 ریال
8,482,550 ریال

ابعاد : 18 × 34 سانتیمتر / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 1 میلیمتر / همراه با سبد آبکش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان زیر صفحه ای مدل 405

سینک ظرفشویی اخوان زیر صفحه ای مدل 405

7,000,000 ریال
6,650,000 ریال

ابعاد : 18 × 34 سانتیمتر / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 1 میلیمتر / همراه با سبد آبکش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان روکار مدل 320

سینک ظرفشویی اخوان روکار مدل 320

24,202,000 ریال
22,991,900 ریال

ابعاد : 60 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 1 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش و جامایع استیل / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان روکار مدل 322

سینک ظرفشویی اخوان روکار مدل 322

21,786,000 ریال
20,696,700 ریال

ابعاد : 60 × 100 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 1 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش و جامایع استیل / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان روکار مدل 362

سینک ظرفشویی اخوان روکار مدل 362

20,131,000 ریال
19,124,450 ریال

ابعاد : 60 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 1 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش و جامایع / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان روکار مدل 148

سینک ظرفشویی اخوان روکار مدل 148

17,889,000 ریال
16,994,550 ریال

ابعاد : 60 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان روکار مدل 146

سینک ظرفشویی اخوان روکار مدل 146

17,887,000 ریال
16,992,650 ریال

ابعاد : 60 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان روکار مدل 25

سینک ظرفشویی اخوان روکار مدل 25

17,875,000 ریال
16,981,250 ریال

ابعاد : 60 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان روکار مدل 144

سینک ظرفشویی اخوان روکار مدل 144

16,987,000 ریال
16,137,650 ریال

ابعاد : 60 × 100 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان روکار مدل 60

سینک ظرفشویی اخوان روکار مدل 60

16,407,000 ریال
15,586,650 ریال

ابعاد : 50 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / همراه با سبد آبکش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان روکار مدل 23

سینک ظرفشویی اخوان روکار مدل 23

16,166,000 ریال
15,357,700 ریال

ابعاد : 60 × 100 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان روکار مدل 74

سینک ظرفشویی اخوان روکار مدل 74

16,028,000 ریال
15,226,600 ریال

ابعاد : 60 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان روکار مدل 143

سینک ظرفشویی اخوان روکار مدل 143

15,830,000 ریال
15,038,500 ریال

ابعاد : 60 × 80 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان روکار مدل 142

سینک ظرفشویی اخوان روکار مدل 142

15,543,000 ریال
14,765,850 ریال

ابعاد : 60 × 80 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان روکار مدل 36

سینک ظرفشویی اخوان روکار مدل 36

15,248,000 ریال
14,485,600 ریال

ابعاد : 50 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان روکار مدل 75

سینک ظرفشویی اخوان روکار مدل 75

15,135,000 ریال
14,378,250 ریال

ابعاد : 60 × 100 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان روکار مدل 27

سینک ظرفشویی اخوان روکار مدل 27

14,075,000 ریال
13,371,250 ریال

ابعاد : 60 × 100 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان روکار مدل 31

سینک ظرفشویی اخوان روکار مدل 31

12,608,000 ریال
11,977,600 ریال

ابعاد : 60 × 80 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / همراه با سبد آبکش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان روکار مدل 121SP

سینک ظرفشویی اخوان روکار مدل 121SP

9,871,000 ریال
9,377,450 ریال

ابعاد : 60 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 13 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.7 میلیمتر / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان روکار مدل 38

سینک ظرفشویی اخوان روکار مدل 38

7,344,000 ریال
6,976,800 ریال

ابعاد : 60 × 100 سانتیمتر / عمق لگن : 13 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.7 میلیمتر / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 346

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 346

45,466,000 ریال
43,192,700 ریال

ابعاد : 50 × 140 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 1 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش ، جامایع استیل / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 332

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 332

41,610,000 ریال
39,529,500 ریال

ابعاد : 60 × 100 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 1 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش و جامایع استیل / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 354

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 354

39,773,000 ریال
37,784,350 ریال

ابعاد : 50 × 100 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 1 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش ، جامایع استیل / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 330

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 330

37,329,000 ریال
35,462,550 ریال

ابعاد : 50 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 1 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش و جامایع استیل / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 348

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 348

31,691,000 ریال
30,106,450 ریال

ابعاد : 50 × 100 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 1 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش ، جا مایع استیل / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 334

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 334

28,274,000 ریال
26,860,300 ریال

ابعاد : 50 × 75.5 سانتیمتر / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 1 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش و جامایع استیل / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 324

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 324

26,259,000 ریال
24,946,050 ریال

ابعاد : 50 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 1 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش و جامایع استیل / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 350

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 350

25,072,000 ریال
23,818,400 ریال

ابعاد : 50 × 80 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 1 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 302

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 302

24,941,000 ریال
23,693,950 ریال

ابعاد : 50 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 1 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش و جامایع استیل / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 300

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 300

24,941,000 ریال
23,693,950 ریال

ابعاد : 50 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 1 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش و جامایع استیل / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 326

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 326

24,728,000 ریال
23,491,600 ریال

ابعاد : 50 × 100 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 1 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش ، جا مایع استیل / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 324S

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 324S

23,393,000 ریال
22,223,350 ریال

ابعاد : 50 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 1 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 308

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 308

23,101,000 ریال
21,945,950 ریال

ابعاد : 50 × 100 سانتیمتر / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 1 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش و جامایع استیل / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 310

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 310

23,101,000 ریال
21,945,950 ریال

ابعاد : 50 × 100 سانتیمتر / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 1 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش و جامایع استیل / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 318

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 318

22,791,000 ریال
21,651,450 ریال

ابعاد : 52 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 1 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش و جامایع استیل / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 318

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 318

22,791,000 ریال
21,651,450 ریال

ابعاد : 52 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 1 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش و جامایع استیل / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 336

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 336

22,718,000 ریال
21,582,100 ریال

ابعاد : 50 × 77 سانتیمتر / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 1 میلیمتر / همراه با تخته برش و جامایع استیل / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 338

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 338

21,910,000 ریال
20,814,500 ریال

ابعاد : 50 × 65 سانتیمتر / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 1 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش و جامایع / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 302S

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 302S

21,908,000 ریال
20,812,600 ریال

ابعاد : 50 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 1 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 304S

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 304S

21,908,000 ریال
20,812,600 ریال

ابعاد : 50 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 1 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 300S

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 300S

21,908,000 ریال
20,812,600 ریال

ابعاد : 50 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 1 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 306S

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 306S

20,068,000 ریال
19,064,600 ریال

ابعاد : 50 × 100 سانتیمتر / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 1 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 308S

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 308S

20,068,000 ریال
19,064,600 ریال

ابعاد : 50 × 100 سانتیمتر / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 1 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 318S

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 318S

19,758,000 ریال
18,770,100 ریال

ابعاد : 52 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 1 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 340

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 340

19,017,000 ریال
18,066,150 ریال

ابعاد : 50 × 52.5 سانتیمتر / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 1 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش و جامایع / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 360

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 360

18,904,000 ریال
17,958,800 ریال

ابعاد : 52 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 1 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش و جامایع استیل / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 8

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 8

18,664,000 ریال
17,730,800 ریال

ابعاد : 50 × 100 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 328S

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 328S

17,794,000 ریال
16,904,300 ریال

ابعاد : 50 × 100 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 1 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 47

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 47

17,007,000 ریال
16,156,650 ریال

ابعاد : 50 × 100 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / همراه با سبد آبکش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 6

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 6

16,701,000 ریال
15,865,950 ریال

ابعاد : 50 × 116 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 159

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 159

16,622,000 ریال
15,790,900 ریال

ابعاد : 50 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 145

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 145

16,622,000 ریال
15,790,900 ریال

ابعاد : 50 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 147

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 147

16,622,000 ریال
15,790,900 ریال

ابعاد : 50 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 312

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 312

16,171,000 ریال
15,362,450 ریال

ابعاد : 50 × 80 سانتیمتر / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 1 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 314

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 314

16,171,000 ریال
15,362,450 ریال

ابعاد : 50 × 80 سانتیمتر / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 1 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 316

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 316

16,171,000 ریال
15,362,450 ریال

ابعاد : 50 × 80 سانتیمتر / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 1 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 160

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 160

16,014,000 ریال
15,213,300 ریال

ابعاد : 50 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 141

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 141

15,917,000 ریال
15,121,150 ریال

ابعاد : 50 × 100 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 6 جدید

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 6 جدید

15,760,000 ریال
14,972,000 ریال

ابعاد : 50 × 116 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 72

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 72

15,702,000 ریال
14,916,900 ریال

ابعاد : 50 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 140

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 140

15,552,000 ریال
14,774,400 ریال

ابعاد : 50 × 80 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 4

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 4

15,112,000 ریال
14,356,400 ریال

ابعاد : 50 × 100 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 18

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 18

14,891,000 ریال
14,146,450 ریال

ابعاد : 44 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 73

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 73

14,782,000 ریال
14,042,900 ریال

ابعاد : 50 × 100 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 342

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 342

14,774,000 ریال
14,035,300 ریال

ابعاد : 50 × 43 سانتیمتر / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 1 میلیمتر / همراه با تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 139

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 139

14,763,000 ریال
14,024,850 ریال

ابعاد : 50 × 80 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 344

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 344

13,935,000 ریال
13,238,250 ریال

ابعاد : 50 × 39 سانتیمتر / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 1 میلیمتر / همراه با تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 15

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 15

13,888,000 ریال
13,193,600 ریال

ابعاد : 50 × 80 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / همراه با سبد آبکش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 2

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 2

12,937,000 ریال
12,290,150 ریال

ابعاد : 50 × 62 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 109

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 109

12,701,000 ریال
12,065,950 ریال

ابعاد : 50 × 100 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 113

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 113

12,701,000 ریال
12,065,950 ریال

ابعاد : 50 × 100 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر ...

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 14

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 14

12,229,000 ریال
11,617,550 ریال

ابعاد : 50 × 80 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / همراه با سبد آبکش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 136SP

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 136SP

10,402,000 ریال
9,881,900 ریال

ابعاد : 50 × 116 سانتیمتر / عمق لگن : 13 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.7 میلیمتر / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 136

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 136

9,785,000 ریال
9,295,750 ریال

ابعاد : 50 × 116 سانتیمتر / عمق لگن : 13 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.7 میلیمتر / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 20

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 20

9,555,000 ریال
9,077,250 ریال

ابعاد : 50 × 50 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 1

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 1

8,375,000 ریال
7,956,250 ریال

ابعاد : 50 × 62 سانتیمتر / عمق لگن : 13 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.7 میلیمتر / همراه با سبد آبکش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 21

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 21

8,261,000 ریال
7,847,950 ریال

ابعاد : 43 × 43 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / 10 سال ضمانت

akhavan kitchen stainless steel sink

سینک اخوان

سینک ظرفشویی اخوان

سینک روکار اخوان

سینک توکار اخوان

سینک شیشه ای اخوان

سینک زیر صفحه ای اخوان