ویژگی سینک های اخوان

1- اولین و بزرگترین تولید کننده سینک در خاورمیانه

2- بیش از 100 مدل سینک در طرح ها و ابعاد مختلف

3- استفاده از ورق استنلس استیل 304 که دارای خاصیت ضد زنگ می باشند

4- دارای عمق لگن 14 ، 17 و 20 سانتیمتر می باشند

5- سینک های با عمق 14 ارزانتر و دارای ضخامت ورق 0.6 میلیمتر می باشند

6- سینک های با عمق 17 سانتیمتر دارای ضخامت 0.8 میلیمتر می باشند

7- سینک های سری 300 اخوان ، جدیدترین کارهای این شرکت ، دارای عمق لگن 20 سانتیمتر ، با ضخامت ورق 1 میلیمتر و دارای جامایع می باشند

8- سینک های سری 300S از لحاظ شکل ظاهری همانند سری 300 می باشند با این تفاوت که بدون جامایع هستند

9- دارای 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان زیر صفحه ای مدل 410

سینک ظرفشویی اخوان زیر صفحه ای مدل 410

29,150,000 ریال
23,611,500 ریال

ابعاد : 40 × 71 سانتیمتر / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 1 میلیمتر / همراه با تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان زیر صفحه ای مدل 401

سینک ظرفشویی اخوان زیر صفحه ای مدل 401

22,167,000 ریال
17,955,270 ریال

ابعاد : 40 × 72 سانتیمتر / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 1 میلیمتر / همراه با تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان زیر صفحه ای مدل 402

سینک ظرفشویی اخوان زیر صفحه ای مدل 402

20,505,000 ریال
16,609,050 ریال

ابعاد : 40 × 60 سانتیمتر / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 1 میلیمتر / همراه با تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان زیر صفحه ای مدل 400

سینک ظرفشویی اخوان زیر صفحه ای مدل 400

17,180,000 ریال
13,915,800 ریال

ابعاد : 40 × 47.5 سانتیمتر / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 1 میلیمتر / همراه با تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان زیر صفحه ای مدل 406

سینک ظرفشویی اخوان زیر صفحه ای مدل 406

15,185,000 ریال
12,299,850 ریال

ابعاد : 40 × 38 سانتیمتر / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 1 میلیمتر / همراه با تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان زیر صفحه ای مدل 407

سینک ظرفشویی اخوان زیر صفحه ای مدل 407

14,176,000 ریال
11,482,560 ریال

ابعاد : 40 × 34 سانتیمتر / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 1 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان زیر صفحه ای مدل 409

سینک ظرفشویی اخوان زیر صفحه ای مدل 409

10,263,000 ریال
8,313,030 ریال

ابعاد : 18 × 34 سانتیمتر / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 1 میلیمتر / همراه با سبد آبکش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان زیر صفحه ای مدل 405

سینک ظرفشویی اخوان زیر صفحه ای مدل 405

8,042,000 ریال
6,514,020 ریال

ابعاد : 18 × 34 سانتیمتر / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 1 میلیمتر / همراه با سبد آبکش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان روکار مدل 320

سینک ظرفشویی اخوان روکار مدل 320

27,816,000 ریال
22,530,960 ریال

ابعاد : 60 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 1 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش و جامایع استیل / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان روکار مدل 322

سینک ظرفشویی اخوان روکار مدل 322

25,039,000 ریال
20,281,590 ریال

ابعاد : 60 × 100 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 1 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش و جامایع استیل / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان روکار مدل 362

سینک ظرفشویی اخوان روکار مدل 362

23,136,000 ریال
18,740,160 ریال

ابعاد : 60 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 1 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش و جامایع / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان روکار مدل 134

سینک ظرفشویی اخوان روکار مدل 134

21,087,000 ریال
17,080,470 ریال

ابعاد : 60 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان روکار مدل 148

سینک ظرفشویی اخوان روکار مدل 148

20,561,000 ریال
16,654,410 ریال

ابعاد : 60 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان روکار مدل 146

سینک ظرفشویی اخوان روکار مدل 146

20,557,000 ریال
16,651,170 ریال

ابعاد : 60 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان روکار مدل 25

سینک ظرفشویی اخوان روکار مدل 25

20,545,000 ریال
16,641,450 ریال

ابعاد : 60 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان روکار مدل 144

سینک ظرفشویی اخوان روکار مدل 144

19,524,000 ریال
15,814,440 ریال

ابعاد : 60 × 100 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان روکار مدل 29

سینک ظرفشویی اخوان روکار مدل 29

19,258,000 ریال
15,598,980 ریال

ابعاد : 60 × 100 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان روکار مدل 60

سینک ظرفشویی اخوان روکار مدل 60

18,858,000 ریال
15,274,980 ریال

ابعاد : 50 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / همراه با سبد آبکش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان روکار مدل 23

سینک ظرفشویی اخوان روکار مدل 23

18,581,000 ریال
15,050,610 ریال

ابعاد : 60 × 100 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان روکار مدل 74

سینک ظرفشویی اخوان روکار مدل 74

18,422,000 ریال
14,921,820 ریال

ابعاد : 60 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان روکار مدل 143

سینک ظرفشویی اخوان روکار مدل 143

18,194,000 ریال
14,737,140 ریال

ابعاد : 60 × 80 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان روکار مدل 142

سینک ظرفشویی اخوان روکار مدل 142

17,864,000 ریال
14,469,840 ریال

ابعاد : 60 × 80 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان روکار مدل 36

سینک ظرفشویی اخوان روکار مدل 36

17,525,000 ریال
14,195,250 ریال

ابعاد : 50 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان روکار مدل 75

سینک ظرفشویی اخوان روکار مدل 75

17,396,000 ریال
14,090,760 ریال

ابعاد : 60 × 100 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان روکار مدل 112

سینک ظرفشویی اخوان روکار مدل 112

16,405,000 ریال
13,288,050 ریال

ابعاد : 60 × 100 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان روکار مدل 27

سینک ظرفشویی اخوان روکار مدل 27

16,177,000 ریال
13,103,370 ریال

ابعاد : 60 × 100 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان روکار مدل 111

سینک ظرفشویی اخوان روکار مدل 111

15,230,000 ریال
12,336,300 ریال

ابعاد : 60 × 100 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان روکار مدل 31

سینک ظرفشویی اخوان روکار مدل 31

14,491,000 ریال
11,737,710 ریال

ابعاد : 60 × 80 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / همراه با سبد آبکش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان روکار مدل 52

سینک ظرفشویی اخوان روکار مدل 52

12,215,000 ریال
9,894,150 ریال

ابعاد : 60 × 150 سانتیمتر / عمق لگن : 13 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.7 میلیمتر / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان روکار مدل 121SP

سینک ظرفشویی اخوان روکار مدل 121SP

11,346,000 ریال
9,190,260 ریال

ابعاد : 60 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 13 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.7 میلیمتر / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان روکار مدل 51

سینک ظرفشویی اخوان روکار مدل 51

11,097,000 ریال
8,988,570 ریال

ابعاد : 50 × 150 سانتیمتر / عمق لگن : 13 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.7 میلیمتر / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان روکار مدل 150SP

سینک ظرفشویی اخوان روکار مدل 150SP

10,763,000 ریال
8,718,030 ریال

ابعاد : 60 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 13 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.7 میلیمتر / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان روکار مدل 152SP

سینک ظرفشویی اخوان روکار مدل 152SP

10,763,000 ریال
8,718,030 ریال

ابعاد : 60 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 13 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.7 میلیمتر / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان روکار مدل 154SP

سینک ظرفشویی اخوان روکار مدل 154SP

10,763,000 ریال
8,718,030 ریال

ابعاد : 60 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 13 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.7 میلیمتر / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان روکار مدل 121

سینک ظرفشویی اخوان روکار مدل 121

10,637,000 ریال
8,615,970 ریال

ابعاد : 60 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 13 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.7 میلیمتر / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان روکار مدل 151SP

سینک ظرفشویی اخوان روکار مدل 151SP

9,604,000 ریال
7,779,240 ریال

ابعاد : 50 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 13 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.7 میلیمتر / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان روکار مدل 153SP

سینک ظرفشویی اخوان روکار مدل 153SP

9,604,000 ریال
7,779,240 ریال

ابعاد : 50 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 13 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.7 میلیمتر / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان روکار مدل 155SP

سینک ظرفشویی اخوان روکار مدل 155SP

9,604,000 ریال
7,779,240 ریال

ابعاد : 50 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 13 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.7 میلیمتر / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان روکار مدل 125

سینک ظرفشویی اخوان روکار مدل 125

7,132,000 ریال
5,776,920 ریال

ابعاد : 60 × 100 سانتیمتر / عمق لگن : 13 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.7 میلیمتر / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان روکار مدل 123

سینک ظرفشویی اخوان روکار مدل 123

6,705,000 ریال
5,431,050 ریال

ابعاد : 50 × 100 سانتیمتر / عمق لگن : 13 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.7 میلیمتر / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان روکار مدل 126

سینک ظرفشویی اخوان روکار مدل 126

6,146,000 ریال
4,978,260 ریال

ابعاد : 60 × 80 سانتیمتر / عمق لگن : 13 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.7 میلیمتر / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان روکار مدل 124

سینک ظرفشویی اخوان روکار مدل 124

5,770,000 ریال
4,673,700 ریال

ابعاد : 50 × 80 سانتیمتر / عمق لگن : 13 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.7 میلیمتر / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 346

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 346

52,259,000 ریال
42,329,790 ریال

ابعاد : 50 × 140 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 1 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش ، جامایع استیل / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 332

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 332

47,827,000 ریال
38,739,870 ریال

ابعاد : 60 × 100 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 1 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش و جامایع استیل / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 354

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 354

45,715,000 ریال
37,029,150 ریال

ابعاد : 50 × 100 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 1 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش ، جامایع استیل / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 330

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 330

42,905,000 ریال
34,753,050 ریال

ابعاد : 50 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 1 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش و جامایع استیل / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 348

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 348

36,425,000 ریال
29,504,250 ریال

ابعاد : 50 × 100 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 1 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش ، جا مایع استیل / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 334

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 334

32,498,000 ریال
26,323,380 ریال

ابعاد : 50 × 75.5 سانتیمتر / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 1 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش و جامایع استیل / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 324

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 324

30,181,000 ریال
24,446,610 ریال

ابعاد : 50 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 1 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش و جامایع استیل / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 350

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 350

28,817,000 ریال
23,341,770 ریال

ابعاد : 50 × 80 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 1 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 302

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 302

28,665,000 ریال
23,218,650 ریال

ابعاد : 50 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 1 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش و جامایع استیل / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 304

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 304

28,665,000 ریال
23,218,650 ریال

ابعاد : 50 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 1 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش و جامایع استیل / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 300

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 300

28,665,000 ریال
23,218,650 ریال

ابعاد : 50 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 1 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش و جامایع استیل / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 326

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 326

28,421,000 ریال
23,021,010 ریال

ابعاد : 50 × 100 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 1 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش ، جا مایع استیل / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 324S

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 324S

26,887,000 ریال
21,778,470 ریال

ابعاد : 50 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 1 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 306

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 306

26,550,000 ریال
21,505,500 ریال

ابعاد : 50 × 100 سانتیمتر / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 1 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش و جامایع استیل / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 308

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 308

26,550,000 ریال
21,505,500 ریال

ابعاد : 50 × 100 سانتیمتر / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 1 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش و جامایع استیل / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 310

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 310

26,550,000 ریال
21,505,500 ریال

ابعاد : 50 × 100 سانتیمتر / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 1 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش و جامایع استیل / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 318

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 318

26,195,000 ریال
21,217,950 ریال

ابعاد : 52 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 1 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش و جامایع استیل / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 318

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 318

26,195,000 ریال
21,217,950 ریال

ابعاد : 52 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 1 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش و جامایع استیل / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 336

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 336

26,120,000 ریال
21,157,200 ریال

ابعاد : 50 × 77 سانتیمتر / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 1 میلیمتر / همراه با تخته برش و جامایع استیل / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 338

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 338

25,183,000 ریال
20,398,230 ریال

ابعاد : 50 × 65 سانتیمتر / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 1 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش و جامایع / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 302S

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 302S

25,180,000 ریال
20,395,800 ریال

ابعاد : 50 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 1 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 304S

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 304S

25,180,000 ریال
20,395,800 ریال

ابعاد : 50 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 1 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 300S

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 300S

25,180,000 ریال
20,395,800 ریال

ابعاد : 50 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 1 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 328

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 328

23,936,000 ریال
19,388,160 ریال

ابعاد : 50 × 100 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 1 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش ، جا مایع استیل / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 306S

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 306S

23,066,000 ریال
18,683,460 ریال

ابعاد : 50 × 100 سانتیمتر / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 1 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 308S

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 308S

23,066,000 ریال
18,683,460 ریال

ابعاد : 50 × 100 سانتیمتر / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 1 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 318S

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 318S

22,710,000 ریال
18,395,100 ریال

ابعاد : 52 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 1 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 340

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 340

21,858,000 ریال
17,704,980 ریال

ابعاد : 50 × 52.5 سانتیمتر / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 1 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش و جامایع / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 360

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 360

21,726,000 ریال
17,598,060 ریال

ابعاد : 52 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 1 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش و جامایع استیل / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 8

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 8

21,452,000 ریال
17,376,120 ریال

ابعاد : 50 × 100 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 49

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 49

21,121,000 ریال
17,108,010 ریال

ابعاد : 50 × 116 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / همراه با سبد آبکش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 328S

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 328S

20,451,000 ریال
16,565,310 ریال

ابعاد : 50 × 100 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 1 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 130

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 130

19,837,000 ریال
16,067,970 ریال

ابعاد : 50 × 116 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 47

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 47

19,548,000 ریال
15,833,880 ریال

ابعاد : 50 × 100 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / همراه با سبد آبکش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 6

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 6

19,194,000 ریال
15,547,140 ریال

ابعاد : 50 × 116 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 12

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 12

19,146,000 ریال
15,508,260 ریال

ابعاد : 50 × 100 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 159

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 159

19,104,000 ریال
15,474,240 ریال

ابعاد : 50 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 145

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 145

19,104,000 ریال
15,474,240 ریال

ابعاد : 50 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 147

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 147

19,104,000 ریال
15,474,240 ریال

ابعاد : 50 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 312

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 312

18,586,000 ریال
15,054,660 ریال

ابعاد : 50 × 80 سانتیمتر / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 1 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 314

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 314

18,586,000 ریال
15,054,660 ریال

ابعاد : 50 × 80 سانتیمتر / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 1 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 316

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 316

18,586,000 ریال
15,054,660 ریال

ابعاد : 50 × 80 سانتیمتر / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 1 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 160

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 160

18,405,000 ریال
14,908,050 ریال

ابعاد : 50 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 141

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 141

18,294,000 ریال
14,818,140 ریال

ابعاد : 50 × 100 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 6 جدید

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 6 جدید

18,112,000 ریال
14,670,720 ریال

ابعاد : 50 × 116 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 72

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 72

18,047,000 ریال
14,618,070 ریال

ابعاد : 50 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 4

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 4

17,369,000 ریال
14,068,890 ریال

ابعاد : 50 × 100 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 18

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 18

17,115,000 ریال
13,863,150 ریال

ابعاد : 44 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 73

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 73

16,990,000 ریال
13,761,900 ریال

ابعاد : 50 × 100 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 342

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 342

16,980,000 ریال
13,753,800 ریال

ابعاد : 50 × 43 سانتیمتر / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 1 میلیمتر / همراه با تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 139

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 139

16,968,000 ریال
13,744,080 ریال

ابعاد : 50 × 80 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 344

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 344

16,016,000 ریال
12,972,960 ریال

ابعاد : 50 × 39 سانتیمتر / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 1 میلیمتر / همراه با تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 15

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 15

15,963,000 ریال
12,930,030 ریال

ابعاد : 50 × 80 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / همراه با سبد آبکش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 110

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 110

15,835,000 ریال
12,826,350 ریال

ابعاد : 50 × 100 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 108

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 108

15,148,000 ریال
12,269,880 ریال

ابعاد : 52 × 100 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 2

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 2

14,869,000 ریال
12,043,890 ریال

ابعاد : 50 × 62 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 109

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 109

14,599,000 ریال
11,825,190 ریال

ابعاد : 50 × 100 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 14

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 14

14,055,000 ریال
11,384,550 ریال

ابعاد : 50 × 80 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / همراه با سبد آبکش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 136SP

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 136SP

11,956,000 ریال
9,684,360 ریال

ابعاد : 50 × 116 سانتیمتر / عمق لگن : 13 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.7 میلیمتر / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 161SP

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 161SP

11,252,000 ریال
9,114,120 ریال

ابعاد : 50 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 13 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.7 میلیمتر / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 136

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 136

11,247,000 ریال
9,110,070 ریال

ابعاد : 50 × 116 سانتیمتر / عمق لگن : 13 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.7 میلیمتر / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 20

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 20

10,982,000 ریال
8,895,420 ریال

ابعاد : 50 × 50 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 161

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 161

10,480,000 ریال
8,488,800 ریال

ابعاد : 50 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 13 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.7 میلیمتر / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 1

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 1

9,626,000 ریال
7,797,060 ریال

ابعاد : 50 × 62 سانتیمتر / عمق لگن : 13 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.7 میلیمتر / همراه با سبد آبکش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 21

سینک ظرفشویی اخوان توکار مدل 21

9,495,000 ریال
7,690,950 ریال

ابعاد : 43 × 43 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / 10 سال ضمانت

akhavan kitchen stainless steel sink

سینک اخوان

سینک ظرفشویی اخوان

سینک روکار اخوان

سینک توکار اخوان

سینک شیشه ای اخوان

سینک زیر صفحه ای اخوان